Danh sách nick rank Kim Cương

Mã số
Giá gốc
Rank
Trạng thái
Đá quý
Ngọc 90
Xem tất cả
MS: 1158 ACC NGON
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 24
 • Trang phục: 23
MS: 1093 ACC THƠM
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 19
 • Trang phục: 12
MS: 1039 ACC NGON
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 25
 • Trang phục: 11
MS: 1009 ACC ĐÁ
 • Đá quý:
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 24
 • Trang phục: 25
MS: 899 ACC RẺ
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 24
 • Trang phục: 20
MS: 843 ACC NGON
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 34
 • Trang phục: 24
MS: 829 ACC THƠM
 • Đá quý: Không
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 32
 • Trang phục: 15